BORANG PERMOHONAN

KETERANGAN AM: Sila baca keterangan berikut sebelum mengisi borang permohonan


   Panduan Semasa Mengisi Borang

  1. Sekiranya paparan borang tidak memuaskan, sila gunakan Mozilla 2.0.0.13 dan ke atas dengan
      resolusi 1024 x 768

  2. Permohonon baru akan membatalkan permohonan terdahulu. Sila pilih hanya 1 kategori borang
      yang bersesuaian dengan kelulusan anda.

  3. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga(3) bulan dari tarikh tutup
      iklan hendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidak berjaya.
  4. Sebarang pertanyaan berhubung dengan perjawatan sila hubungi 09-6688367/09-6688374
  5. Sebarang pertanyaan berhubung dengan teknikal sila hubungi 09-6688840/8836
  6. Pemohon di wajibkan memuatnaik gambar berukuran pasport dan sijil kelayakan akademik, kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda tidak akan diproses
  Jika Dipanggil Temuduga

  1. Pemohon hendaklah mengemukakan satu(1) salinan borang pemohonan dan satu salinan
      sijil-sijil yang telah disahkan. Bagi sijil yang bukan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa
      Inggeris, pemohon dikehendaki menyertakan penterjemahannya yang disahkan benar.  PERINGATAN

      Di bawah seksyen 5, Akta Suruhanjaya-Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (semakan (1989),
      seseorang pemohon yang memberi maklumat palsu atau mengelirukan dalam borang permohonan
      jika disabitkan boleh dihukum penjara 2 tahun atau denda RM 2,000 (Dua Ribu Ringgit Malaysia)
      atau kedua-duanya sekali.[ Bersetuju ]   [ Tidak Bersetuju ]